3D-skannaus

Teemme 3D-skannausta ja sitä varten käytössämme on Artec Leo 3D-skanneri. 

Skannattu kappale käsitellään skannerivalmistajan Artec Studio -ohjelmalla, josta se edelleen voidaan tallentaa stl tai obj -tiedostomuotoon (mesh) kolmioverkkona. Skanneri tallentaa myös kappaleen tekstuurin. Saatu tiedosto voidaan viedä edelleen toiseen suunnitteluohjelmaan, kuten esimerkiksi SolidWorksiin ja sitten käänteisellä suunnittelulla (reverse engineering) mallintaa edelleen solid-kappaleeksi.

Monet kappaleet on hankala mitata 3D-mallinnusta varten. Skannauksen avulla kappale saadaan kuitenkin nopeasti ja tarkasti vietyä 3D ympäristöön jatkokäsittelyä varten.

Käytössämme oleva skanneri soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin. Sillä voi skannata keskikokoisia ja suuriakin esineitä, kuten esimerkiksi autoja, veneitä ja sisätiloja. Skannattavan kohteen on oltava skannauksen ajan paikallaan. Mm. ihmisenkin skannaaminen on mahdollista. 

Laite toimii langattomasti, eikä vaadi yhteyttä tietokoneeseen skannattaessa.

3D-skanneria voidaan hyödyntää moniin käyttötarkoituksiin, joista tässä muutama esimerkki:
-laadunvalvonta
-kappaleen dokumentointi ja mittaus
-tuotesuunnittelu ja tuotekehitys
-käänteinen suunnittelu
-3D-tulostus
-arkeologia ja kulttuuriperinnön taltiointi
-peliteknologia

Vanhan paloruiskun skannausta

Muutamia skannausesimerkkejä tekstuurilla ja kolmioverkotettuna pintamallina: