Käsiruiskuja

Ennen paloruiskujen yleistymistä tulipaloja sammutettiin sankojen, paloluutien ja käsiruiskujen avulla. Paloluudat olivat naruista koostuvia varrellisia luutia, joita veteen kasteltuina roiskittiin palaviin kohteisiin. Tulen leviämistä vaikkapa naapurirakennuksiin yritettiin estää märillä palopurjeilla.

Käsiruisku Turusta, joka ajoittuu mahdollisesti 1800-luvun puoleen väliin.
Ruiskuun on kirjoitettu: ”Tomt. No 2. 8.de Kvart. 1sta Stadsdel.”
Tekstin avulla pystyy määrittämään rakennuksen, jossa ruiskua on säilytetty.

Tässä tapauksessa sijainti on ollut:
– Turku
– I kaupunginosa (Itäisin keskustan numeroiduista kaupunginosista)
– 8. kortteli
– Tontti numero 2
Kartasta arvioituna tontti sijaitsee Turun tuomiokirkon kaakkoispuolella Akatemiatalon naapurissa, eli Tuomiokirkonkadun, Kerttulinkadun ja Hämeenkadun rajaamassa korttelissa.

Toinen käsiruisku mahdollisesti 1800-luvun puolivälistä. Tässä ruiskussa ei ole kirjoitusta. Ruiskun rakenne ja mitat ovat nähtävissä alemmasta kuvasta.

Teollisesti valmistettu hieman uudempi käsiruisku